Amsterdam Museum

Proefopstelling 'Wat maakt mijn stad?'

Als stadsmuseum heeft het Amsterdam Museum de ambitie om zich te verbinden met de stad. Participatie en betrokkenheid van de bezoekers zijn hierbij het uitgangspunt. In het kader hiervan ontwikkelde DeVrijerVanDongen samen met het Amsterdam Museum het concept voor de proefopstellingen ‘Amsterdam StadsLab’ en ‘Wat maakt jouw stad?’. Er zijn twee testruimtes ontwikkeld waarin verschillende presentatievormen worden getest die uitnodigen tot participatie. Als ontwerpuitgangspunt hebben beide ruimtes een witte basis, waarin zowel de objecten als de interactie en bijdragen van bezoekers kleur aanbrengen.  

‘Wat maakt jouw stad’ heeft een verhalende, thematische opzet. De individuele sfeer van de huiskamer leidt, via de straat, de buurt, het plein en het park naar de publieke sfeer van de openbare ruimte. Zwart-wit illustraties dienen als coulissen, inclusief doorkijkjes. Bezoekers worden hier op diverse plekken uitgenodigd input te geven in tekst of beeld.

‘Amsterdam StadsLab’ heeft een strakke laboratoriumachtige setting met grote witte werktafels. Onderzoek staat hier centraal. Met laboratoriumjas en een kaart van Amsterdam bouwen kinderen aan hun eigen stukje stad. Op het eind, bij het onderdeel ‘Innovatieve Stad’, kunnen ze aangeven wat ze zouden willen veranderen, verbeteren of toevoegen waarna hun bijdrage op de kaart van Amsterdam (terug) wordt geplaatst.

Lees meer >
< Sluiten

ONTWERP
concept, ruimtelijk en grafisch tentoonstellingsontwerp
LOCATIE
Amsterdam Museum
OPPERVLAKTE
400 m2
TE ZIEN
17 juni – heden
REALISATIE
Kloosterboer decor
Sterk Decoratie
Rijnja

Met dank aan:
Eva van der Schans

amsterdam museum thematisch 1 jpg

amsterdam museum thematisch 2 jpg

amsterdam museum thematisch 3 jpg

amsterdam museum thematisch 4 jpg

amsterdam museum thematisch 5 jpg

amsterdam museum thematisch 6 jpg

amsterdam museum thematisch 7 jpg

ONTWERP
concept, ruimtelijk en grafisch tentoonstellingsontwerp
LOCATIE
Amsterdam Museum
OPPERVLAKTE
400 m2
TE ZIEN
17 juni – heden
REALISATIE
Kloosterboer decor
Sterk Decoratie
Rijnja

Met dank aan:
Eva van der Schans

© De Vrijer Van Dongen, 2018